English  |   EspaŮol  |   PortuguÍs  |   Nederlands  |   Õslenska  |   Deutsch  
 
 
JURIDISCHE KENNISGEVING

Dank u voor het bezoeken van de Sanford Airport Authority website. Door de toegang tot en het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en condities, dus raadpleeg zorgvuldig dit gedeelte voordat u verder gaat. De Sanford Airport Authority behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid deze voorwaarden te wijzigen en om wijzigingen aan te brengen in de informatie die zich op deze website bevindt.

De Sanford Airport Authority geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website, en is niet verplicht om dergelijke informatie bij te werken.

Het materiaal en de informatie op deze website worden verstrekt "zoals vermeld" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, verwachting van of niet-inbreuk op privacy. . In geen geval zal de Sanford Airport Authority aansprakelijk zijn voor enige schade (hetzij directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of anderszins) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken of voor enige informatie, software, producten of diensten verkregen via of op andere wijze in verband met deze website, in elk geval, ongeacht of dergelijke schaden zijn gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of andere theorieŽn van aansprakelijkheid.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties of gevolgschaden of incidentele schade niet toe, zodat delen van de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. De informatie op deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten en mag niet worden ingeroepen in verband met een te nemen beleggingsbeslissing.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten. Terwijl de Sanford Airport Authority poogt om alleen links te bieden naar gerenommeerde sites en die veilig zijn, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie, de producten of diensten die verkregen zijn op dergelijke andere sites en niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw toegang tot dergelijke sites.

Eventuele links naar andere sites worden louter geplaatst voor het gemak van de gebruikers van deze website en het eventueel opnemen van dergelijke links en frames op deze website impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde of geplaatse sites of hun inhoud. De Sanford Airport Authority heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud van deze site of een gelinkte of geplaatste site die is gemaakt of geleverd door een andere persoon of entiteit dan de Sanford Airport Authority.

 
Onder de wetgeving in Florida , zijn e-mail adressen openbare gegevens. Als u niet wilt dat uw e-mailadres wordt uitgegeven in reactie op een publiek dossier verzoek, stuur dan geen e-mail naar deze entiteit. Neem in plaats daarvan telefonisch of schriftelijk contact op met dit kantoor.